2022-06-20 11:29:24

Hvala na svemu!

Naši su šestaši na satu informatike zahvalili ravnateljici, stručnoj razvojnoj službi i učiteljima koji su im predavali u školskoj godini 2021./2022. na svemu što su od njih dobili tijekom ove nastavne godine.

Kreirali su za njih diplome i zahvalnice koje su učitali u Wakelet kolekciju. Pogledajte način na koji su rekli VELIKO HVALA:

ZAHVALNICE

učiteljica Marica Brzica


Osnovna škola Visoka Split